Publikacje

Aktualności
Audycje Tv Płock: Nowe artykuły:
Zaksięgowany majątek w spółdzielni jest własnością prywatną jej członków. Spółdzielnia, jako osoba prawna, nie posiada własnego mienia, innego niż mienie członków. Każdy spółdzielca ma własność "uwięzioną" w majątku wspólnym (spółdzielczym). W Europie tylko Polska zachowuje jeszcze formę "własnościową" do lokali. Od 2001 r. spółdzielcy składają wnioski o wyodrębnienie swojego mieszkania tj. zmianę posiadanego spółdzielczego prawa użytkowania (własnościowego / lokatorskiego) na własność prywatną. Wniosek złożyć musi każdy - ustawa nie działa obligatoryjnie. Po złożeniu pierwszego wniosku z budynku Zarząd określa Uchwałą własność odrębną wraz z gruntem dla wszystkich. Wniosek uwłaszczeniowy >> [wzór]

Uwłaszczenie oznacza przeniesienie prawa:
społdzielczej własności członka spółdzielni - na (wyodrębnioną) prywatną własność członka spółdzielni.


Uchwała zarządu jest publikowana w SM i należy ją poznać. Dopiero po akceptacji projektu uchwały i jej uprawomocnieniu się, uzgodniamy treść umowy notarialnej (o której uwagi są w publikacjach) i decydujmy się podpisać akt notarialny. Do pobrania przykładowy wzór aktu notarialnego.

Uwaga: naszym zdaniem właściwy akt notarialny winien być zawierany między gminą i spółdzielcami (w przedmiocie wykupu prawa własności gruntu użytkowanego), a akt ze spółdzielnią w przedmiocie własności odrębnej lokalu jest zbędny, bo lokale były i są własnością członków (to uwłaszczenie wyraża się Uchwałą wewnątrzspółdzielczą). Rolą faktyczą Spółdzielni jest rola pośrednika w obydu zawieranych aktach notarialnych (na grunt z Gminą i na lokal ze spółdzielcą). Obecnie SM, nie będąc właścicielem majątku członków, działa w sposób "strony nieuprawnionej". W nowej usm projektujemy uwłaszczenie budynku z mocy ustawy (bez aktów not.), więc dyskusje o ilości podpisów SM w obecnych aktach są zbędne. Nowa usm powinna wejść w życie w 2012r.

WYBRANE PUBLIKACJE prasowe: "NP"-'2009 Spółdzielcza ośmiornica , "ND" Kredyty zamknięte i rozliczone ?, "ND" Kodeks etyczny notariuszy, "ND"- '2011 Wpólnota z jednym lokalem (spółdzielczym), "rp" Koniec spółdzielni czy ich reforma ?, "KP"- '2011 Spółdzielnie dla mieszkańców, Min.Sprawiedl.: Przepisy karne za naruszanie jawności w SM, "NP" ... jak wziąć sprawy w swoje ręce, "Symbole spółdzielczości" ...aresztowani!

PŁOCKIE SOS od 2003r. poleca artykuły własne. Niżej publikujemy informacje: o prawach członków, o kosztach i kredytach oraz o istocie własności, o uchwale zarządu i o umowie notarialnej, które każdy spółdzielca znać powinien. Brak wiedzy 'nie boli', ale zwykle kosztuje!

Do pobrania informatory Płockiego SOS: Poradnik uwłaszczeniowy oraz w wersji wydruku dwustronnego: Poradnik - w procesie uwłaszczenia, przedmiotowe broszury: Wykup gruntu na własność, a także Opłaty 'czynszowe' właścicieli, oraz Zwrot VAT od wydatków mieszkaniowych

Jeśli Zarząd nie zrealizuje Ci wniosku w okeślonym terminie, to po 31.10.2007 r. możesz wystąpić o swą własność odrębną (w oparciu o art. 49' usm), składając bezpłatnie pozew do sądu. Nie należy nadużywać sądu, ale w razie takiej potrzeby - prosimy o kontakt indywidualny.

Nr Opis Data powstania Pobierz plik DOC Pobierz plik PDF
36

Prawo lokatorskie po śmierci współmałżonka
Jeśli wygasa członkostwo zmarłemu, to czy wygasa prawo do lokalu żyjącej żonie? Za zachowanie tego prawa rodzinie spółdzielnia żąda wiele tysięcy złotych (...)
Autor: Tadeusz Borowicki

2012-02-18
Prawo lokatorskie po śmierci męża
( 68.5 kB)

Prawo lokatorskie po śmierci męża
( 80.6 kB)
35

Dzialania prokuratury ws. zbiórki na fundusz Krajowej Rady Spółdzielczej
KRS konsumuje koszty eksploatacji ponoszone przez spółdzielców, czy prokuratura podtrzyma kwalifikację czynu z art. 231§1 kk i art. 56§1 kw., tj. przekroczenie uprawnień KRS i zbiórkę pieniędzy bez prawnego zezwolenia
Autor: Tadeusz Borowicki i Janusz Tarasiewicz

2012-02-04
Działania prokuratury ws KRS
( 92.5 kB)

Działania prokuratury ws KRS
( 109.4 kB)
34

Podkomisja nadzwyczajna finalizuje prace w 2011r. z nową "usm".
Zmiany usm trzeba rozpocząć od słownika pojęć spółdzielczych, zaś uwłaszczenie - od własności gruntu i własności budynku. Autonomia w zarządzaniu budynkiem...
Autor: Tadeusz Borowicki

2010-05-20
Propozycje SOS zmian usm: słownik pojęć i inne
( 132.5 kB)

Propozycje SOS zmian usm: słownik pojęć i inne
( 249.9 kB)
33

Uwaga: zapowiadane są poważne miany w prawie spółdzielczym
Projektowane zmiany praw członków spółdzielni mają być na miarę rewolucji. Nowe odważne przepisy są tak pozytywne, jak kontrowersyjne. Trwa wiele dyskusji ...
Autor: Marek Dyszkiewicz

2010-10-24
Projekty rewolucyjnych zmian w prawie sp
( 39.5 kB)

32

O wykupie mieszkań 'zakładowych'.
Mieszkanie zakładowe może wykupić jego najemca ...
Autor: Marek Dyszkiewicz

2009-08-10
Wykup mieszkań zakładowych
( 30.5 kB)

31

Oczekiwanie na wpisy do Ksiąg Wieczystych
Wpis do KW - za pośrednictwem notariusza - kolejki się wydłużają
Autor: Marek Dyszkiewicz

2009-07-20
Oczekiwanie na wpis do KW
( 47.5 kB)

30

Negatywna dialektyka wyroku Trybunału Konstytucyjnego !
Stan prawny majątku spółdzielni i uwagi do projektu zmian ustawy. Dziwny ten kraj, gdzie jeszcze wciąż ... >>
Autor: Tadeusz Borowicki

2009-03-06
Wyrok Trybunału - kuriozum i skutki
( 90.5 kB)

29

Kuriozum - Trybunał Konstytucyjny orzekł niezgodność usm !!!
"własne mieszkanie" bez "prawa własności" w spółdzielni - czyli powrót do systemu sprzed 20 lat. Ostatnia szansa >>
Autor: Marek Dyszkiewicz

2009-01-05
Ostatnia szansa na reakcję
( 102.5 kB)

28

Kominy spłat starych normatywów - nadal bez zmian
Spółdzielcy mają słuszne prawo do oddłużenia ich lokali. Rzeczywistość i Sejm RP. Zanim wejdzie nowa ustawa ...
Autor: Tadeusz Borowicki

2008-11-25
Przykład zadłużenia
( 68 kB)

27

Ustawa normatywna czeka gotowa w Sejmie
Stare kredyty: koszty budowy spłacone, zadłużenie - nie! Trzymajmy kciuki za ustawę normatywną i ZA Posłów...
Autor: Marek Dyszkiewicz

2008-10-10
Skutki finansowe 'normatywu'
( 53.5 kB)

26

Problem bonifikaty dla gruntów Skarbu Państwa
Do własności odrębnej - nie wystarcza grunt użytkowany! Bonifikata jest dla członków, a nie dla spółdzielni!
Autor: Tadeusz Borowicki

2008-09-14
Wykup gruntów z bonifikatą
( 70.5 kB)

25

Stanowisko Płockiego SOS ws. sposobu uwłaszczenia
najkrócej: Mamy "spółdzielnie z ograniczoną odpowiedzialnością", czyli bogacenie się spółdzielni kosztem majątku członków
Autor: Tadeusz Borowicki

2008-07-01
'Społdzielnie z o.o
( 67.5 kB)

24

Roczne efekty nowelizacji ustawy uwłaszczeniowej
Uwłaszczenie jest bez podatku VAT. Kolej na nowelizację ustawy 'o pomocy państwa ...' - druk sejm. 462 [por. publ. 12-13]
Autor: Marek Dyszkiewicz

2008-06-29
Ustawa uwłaszczeniowa i jej respektowanie
( 61 kB)

23

Pozorność umów notarialnych.
Odpowiedzialność notariusza za niedozwolone klauzule w akcie notarialnym.
Autor: T. Borowicki, K. Romański

2007-12-01
Pozorność zapisów w swietle przepisow
( 90.5 kB)

22

Akademia uwłaszczenia - cd.
"Grzechy" cz. II - Umowy notarialne. Tożsamość cech odrębnej własności. Niedookreślane wpisy.
Autor: Tadeusz Borowicki

2007-11-13
Błędy umów notarialnych w świetle prawa
( 90.5 kB)

21

Akademia uwłaszczenia - cd.
"Grzechy" cz. I - Uchwały zarządu. Lista nieprawidłowości. Dostęp do informacji.
Autor: Tadeusz Borowicki

2007-11-12
Błędy uchwał zarządu w świetle nowego prawa
( 91 kB)

20

Termin trzy miesiące na umowę notarialną.
Krok-3. Akt notarialny. Bardzo ważne: aby uniknąć pułapek i błędów w umowie notarialnej należy przed podpisem uzgodnić jej treść! Aktu się nie zmienia!
Autor: T. Borowicki. K. Romański

2007-09-09
Mała Akademia uwłaszczenia-3
( 75 kB)

19

Uwagi do Uchwały zarządu uwłaszczeniowej.
Krok-2. Uchwała zarządu SM - określa przedmiot własności. Analiza przedmiotu i zakresu uchwały jest niezbędna.
Autor: Tadeusz Borowicki

2007-09-08
Mała Akademia uwłaszczenia-2
( 47.5 kB)

18

Trzy kroki do swojej własności w spółdzielni: Wniosek-Uchwała-Akt not.
Krok-1. Wniosek uwłaszczeniowy - w-kiem koniecznym.
Autor: Tadeusz Borowicki

2007-09-07
Mała Akademia uwłaszczenia-1
( 52.5 kB)

17

Hipoteka. Dostęp do informacji publicznej. Spółdzielnie należą do podmiotów o działalności publicznej
Dokumenty uwłaszczeniowe są jawne - art. 8, art. 27' usm. Wybrane przepisy o dostepie do informacji w SM i wyrok NSA
Autor: Płockie SOS

2007-07-27
Wyciąg z przepisów o dostepie do inf w SM - Wyrok NSA
( 376.5 kB)

16

Koniec prawa Bieruta. Sejm RP przyjął nowelizację usm 14.06.2007. Spółdzielnie w nowej rzeczywistości
Ustawa wchodzi w życie 31 lipca 2007 r. Oto pada kolejny bastion PRL. Spółdzielnie przywracamy właścicielom. Milowy krok prawa - pozostaje jedynie praktyka (...)
Autor: Tadeusz Borowicki

2007-05-18
Rzeczywistość spółdzielni m. w nowej ustawie
( 99.5 kB)

15

Nowa ustawa 'usm' (2007) czeka gotowa już w sejmie!
Przeciwnicy zmian próbują skłócić spółdzielców. Medialne kłamstwa spółdzielni - "kijem w mrowisko". Hasła typu "kupowanie M za grosze" są nieprawdą - [graf].
Autor: Tadeusz Borowicki

2007-03-13
Nowe prawo w spółdzielniach mieszkaniowych
( 215.5 kB)

14

Usm w Podkomisji zakończona: prawo 'własnościowe' do lamusa, zakaz cen rynkowych w rozliczeniach spółdzielców. Sukces.
Co w Nowym Roku 2007 przyniosą nowe przepisy ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych ?
Autor: Tadeusz Borowicki

2007-01-14
Arch-14 Relacja [3] Nowe przepisy usm na Nowy Rok
( 62 kB)

13

Historia 'demokratycznych' zmian przepisów bankowych i warunki spłat kredytów spółdzielczych zaciąganych na koszt członków
Spłata kredytu wg normatywu. Jak pomoc państwa w spłacie kredytu obciąża spółdzielcę kilkakrotnie? - graf
Autor: Tadeusz Borowicki

2006-10-22
Arch-13 Kredyty spółdzielcze cz-II [spłaty normatywu]
( 132 kB)

12

System kredytów z pomocą państwa: Spółdzielca spłaca kredyt w spółdzielni, a zadłużenie mu rośnie (odsetkami normatywnymi)
Odsetki od odsetek bankowych - czyli niedozwolony anatocyzm wobec spółdzielców
Autor: Tadeusz Borowicki

2006-10-02
Arch-12 Kredyty spółdzielcze cz-I [urynkowienie rat]
( 107.5 kB)

11

Ceny rynkowe i 50%-bonifikaty w Trybunale. Nowelizacja usm wznowiona.
Spółdzielcy mają prawo nie płacić dwa razy, tj nie kupować własnych inwestycji !
Autor: Tadeusz Borowicki

2006-09-06
Arch-11 TK 2006 r. wydał wyrok na modernizacje i ceny
( 51.5 kB)

10

Usm przechodzi terapię w Podkomisji (pięć projektów). Przepisy zdrowieją.
Prawo własnościowe trzeba zastąpić własnością - [graf], a bezprawne ceny rynkowe - rozliczeniem kosztów.
Autor: Tadeusz Borowicki

2006-05-15
Arch-10 Relacja [2] pr. 'wlasnosciowe' staje się historią
( 65.5 kB)

9

"Usm" w Podkomisji - wreszcie ma szanse być w zgodzie z Konstytucją
21.03.2006 rozpoczęła w sejmie pracę Podkomisja Nadzwyczajna ds zmiany ustawy - z udziałem SOS
Autor: Tadeusz Borowicki

2006-03-21
Arch-9 Relacja [1] prace Sejmu nad zmianą ustawy
( 52 kB)

8

Trybunał Konstytucyjny przyznaje racje spółdzielcom
Spółdzielcy mają prawa konstytucyjne (patrz tezy SOS). Pozostaje tylko zmienić to w ustawie i działać.
Autor: Tadeusz Borowicki

2005-05-03
Arch-8 Trybunał Konstytucyjny 2005 dla spółdzielców
( 52 kB)

7

Własność w spółdzielni i podatek katastralny
Członkowie jako właściciele gruntu nie będą już ponosić opłat za wieczyste użytkowanie
Autor: Tadeusz Borowicki

2005-03-20
Arch-7 Własnośc i podatek [kataster]
( 50 kB)

6

Własność spółdzielcza kosztuje więcej, niż poniesione koszty budowy M.
O ile więcej ponad koszty budowy mieszkań Zarządy żądają od członków za nadanie prawa własności? - graf
Autor: Tadeusz Borowicki

2005-02-15
Arch-6 Koszty budowy a własność w spółdzielni
( 199.5 kB)

5

Dokumentacja kosztów na inwestycje mieszkaniowe
Rozliczenie pierwotnych kosztów budowy M.
Autor: Tadeusz Borowicki

2004-05-15
Arch-5 Dokument pierw-rozlicz-koszt
( 33.4 kB)

4

Rozpiąć dyby własności spółdzielczej
Wniesione środki włane oraz koszty spółdzielczych środków publicznych - graf
Autor: Tadeusz Borowicki

2004-04-20
Arch-4 Dyby kosztów inwestycji
( 79.5 kB)

3

Droga do własności odrębnej
Kroki postępowania w procedurze uwłaszczenia. Co każdy spółdzielca powinien wiedzieć.
Autor: Tadeusz Borowicki

2004-02-10
Arch-3 Droga do własości
( 24.8 kB)

2

Właścicielami spółdzielni są jej członkowie
Czym innym jest przeżyte spółdzielcze 'prawo własnościowe', a czym innym jest prawo własności
Autor: Tadeusz Borowicki

2003-10-15
Arch-2 Istota wlasnosci sp
( 31.2 kB)

1

Pierwsza porada Płockiego SOS ...
Wyodrębnij swą własność spółdzielczego majątku na rzecz prywatną (w nieruchomości)
Autor: Tadeusz Borowicki - Płockie SOS

2003-03-28
Arch-1 Pierwsza porada SOS
( 79.5 kB)